Pomocný pracovník

Sme rodinný podnik v Rakúsku na severnom okraji Viedne v obci Stetten a obrábame okolo 155 hektárov viníc. Naše vína sa spracúvajú a plnia v našom vlastnom vinárstve podľa najvyšších štandardov kvality a predávajú sa v približne 40 rôznych krajinách. Naše vinárstvo získalo viacero ocenení a vyznamenaní. Viac o nás a našich produktoch sa dozviete na www.pfaffl.at.

Pre naše vinárstvo hľadáme zamestnanca do vinárstva, ktorý po príslušnom zaškolení bude vykonávať rôzne vinárske činnosti, napr.

Zodpovednosť:
* Čistenie nádrží na víno, podlahy a iné čistiace práce
* Rôzne čerpacie a filtračné činnosti po príslušnom tréningu
* Dohľad nad plnením do fliaš v našej plniarni
* Preprava vysokozdvižným vozíkom

Ponúkame vám
* rôznorodú prácu,
* možnosť osobného rozvoja a prevzatia zodpovednosti,
* mzdy závislé od výkonu
* krízová pozícia v úspešnej spoločnosti.
* Radi sprístupníme aj náš robotnícky byt.
* Minimálna mzda podľa kolektívnej zmluvy s ochotou preplácať

Naše požiadavky
* Znalosť nemeckého, slovenského alebo rumunského jazyka

Pošlite svoju žiadosť na adresu:
Heidemarie Fischerová,
Vinárstvo R&A Pfaffl GmbH & Co KG, Schulgasse 21, A-2100 Stetten, Rakúsko
Tel: +43-2262-673423, email: heidemarie@pfaffl.at, internetová stránka: www.pfaffl.at

Jesteśmy firmą rodzinną w Austrii na północnych obrzeżach Wiednia w miejscowości Stetten i uprawiamy około 155 hektarów winnic. Nasze wina są przetwarzane i butelkowane w naszej własnej winnicy zgodnie z najwyższymi standardami jakości i sprzedawane w około 40 różnych krajach. Nasza winiarnia otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Więcej informacji o nas i naszych produktach można znaleźć na stronie www.pfaffl.at.

Do naszej winiarni poszukujemy pracownika winiarni, który po odpowiednim przeszkoleniu będzie wykonywał różne czynności winiarskie, m.in.

Odpowiedzialność:
* Czyszczenie zbiorników na wino, podłóg i inne prace porządkowe
* Różne czynności pompowania i filtrowania po odpowiednim przeszkoleniu
* Nadzór rozlewni w naszej rozlewni
* Transport wózkiem widłowym

Oferujemy ci
* zróżnicowana praca,
* możliwość rozwoju osobistego i przejęcia odpowiedzialności,
* wynagrodzenia zależne od wyników
* odporną na kryzys pozycję w odnoszącej sukcesy firmie.
* Chętnie udostępniamy również mieszkanie naszych pracowników.
* Wynagrodzenie minimalne zgodnie z układem zbiorowym ze skłonnością do przepłacania

Nasze wymagania
* Znajomość języka niemieckiego, słowackiego lub rumuńskiego

Wyślij swoją aplikację na adres:
Heidemarie Fischer,
Winery R&A Pfaffl GmbH & Co KG, Schulgasse 21, A-2100 Stetten, Austria
Telefon: +43-2262-673423, e-mail: heidemarie@pfaffl.at, strona internetowa: www.pfaffl.at